REGULAMIN

 

1. Osoby odwiedzające kino CINEMA9D zobowiązane są do stosownego zachowania i słuchania poleceń obsługi.

2. Osoby nietrzeźwe oraz agresywne nie będą obsługiwane.

3. Wszyscy uczestnicy show kupując żeton akceptują regulamin CINEMA9D i zobowiązują się go przestrzegać.

4. Osoby chore na; epilepsję, padaczkę, choroby układu nerwowego, choroby serca oraz kobiety w ciąży (powyżej 3-go miesiąca) powinny poinformować obsługę CINEMA9D, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie powinny brać udziału w naszym show.

5. Dzieci poniżej wieku szkolnego nie powinny brać udziału w naszym show bez zgody i opieki opiekuna prawnego.

6. Podczas projekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów oraz urządzeń nagrywających.